شۆۆۆک شۆۆک فەرمان بێلانە بە تۆن علی ڕەمەزانی خنکاند ڕایکرد farman belana u ali ramazan mnafasa

🔔 چەناڵی تایبەت بە حەمە شەیدا 🔔