Awat Bokani & Dyar Ali ( Gullakay New Hawlerm ) Xoshtrin Awaz (1)