पूर्वरंग भाग ५ { मनोबोध } राष्ट्रीय कीर्तन सम्राट चारुदत्त बुवा आफळे पुणे

आबा महाराज श्रीराम मंदिर ग्वालहेर ला श्रावण मास निमित्य कीर्तन सेवे चा पूर्वरंग। मनोबोध च्या एक श्लोक ची इतकी सुन्दर व्याख्या।