Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Chị Hương bật k.h.ó.c trong buổi lễ trao nhận con